Potřebuji vyřídit

Poplatek ze psů

Obecné informace:

 • přihlášení psa do 15 dní od nabytí (poplatku podléhá pes starší 3 měsíců),
 • odhlášení psa do 15 dní, ode dne jeho úhynu, přestěhování majitele, změně majitele apod.
 • při přihlášení je majiteli vydána evidenční známka a úklidová sada

Co s sebou potřebuji:

Přihlášení

 • občanský průkaz
 • přihlášku k místnímu poplatku ze psů (zde či dostupná na místě)

Odhlášení

 • občanský průkaz
 • doklad z veterinární kliniky v případě úhynu nebo čestné prohlášení či darovací smlouva při změně majitele

Kolik za to zaplatím?

Samotný úkon přihlášení psa nebo ukončení poplatkové povinnosti není zpoplatněn (správní poplatek se nevybírá).

Související poplatky:

Po dobu držení psa je chovatel povinen hradit místní poplatek – roční sazba:

 • bytový dům 1 500 Kč,
 • rodinný dům a zahrada 500 Kč,
 • osoba starší 65 let 200 Kč,
 • pes sloužící k podnikání 1 500 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je základní poplatek navýšen dle vyhlášky města,
 • pes převzatý z útulku zřizovaného městem Chomutov – zdarma (týká se pouze prvního převzatého psa).

Trvá-li poplatková povinnost pouze část roku, stanoví se poplatek alikvotní výší odpovídající 1/12 za každý započatý měsíc.

Kde vyřídím?

 • přímo zde na portále
 • osobně v budově magistrátu

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602,

Chomutov, odbor ekonomiky, 2. patro

Telefon: 474 637 283

E-mail: pes@chomutov.cz

 

Další informace:

Více informací na stránkách města ZDE

Klikněte ZDE na odkaz Průvodce životními událostmi MV

Formuláře žádostí

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Registrace k poplatku ze psů – platba přes SIPO
Odhlášení psa
Příloha k přiznání k místnímu poplatku ze psů
Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu
Žádost o povolení splátek a posečkání
Žádost o vrácení přeplatku poplatku ze psů

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...