Potřebuji vyřídit

Poplatek za komunální odpady

Obecné informace:

 • registrace k poplatku do 15 dní od přistěhování, narození,
 • odhlášení z poplatku do 15 dní ode dne, kdy došlo ke změně rozhodné pro stanovení poplatku – odstěhování poplatníka (zajišťuje obec, do které se stěhujete), oznámení úmrtí poplatníka (zajišťuje rodina),
 • nárokování úlevy či osvobození – do 15 dní ode dne vzniku nároku

Přihlášení:

 • provede pracovník evidence komunálního odpadu na základě údajů z evidence obyvatel
 • v případě zájmu o platbu přes SIPO - doložit doklad SIPO

Odhlášení:

 • provede pracovník evidence komunálního odpadu na základě údajů z evidence obyvatel

Úlevy a osvobození:

 • občanský průkaz
 • doklad prokazující nárok na poskytnutí slevy (např. průkaz ZTP/P, rozhodnutí soudu o umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, potvrzení o studiu)

Kolik za to zaplatím?

Roční místní poplatek:

 • od roku 2013 je zákonem stanovená max. sazba 1 200 Kč za osobu a rok,
 • výši poplatku stanovuje zastupitelstvo města na každý kalendářní rok podle skutečných nákladů obce na odpadové hospodářství,

sazba pro aktuální rok je zveřejněna v dokumentech odboru ekonomiky.

rok sazba poplatku za 1 osobu
a kalendářní rok
2024 800,- Kč
2023 800,- Kč
2022 800,- Kč
2021 600,- Kč
2020 500,- Kč
2019 500,- Kč
2018 poplatek zrušen, náklady plně hradilo město
2017 250,- Kč
2016 250,- Kč
2015 250,- Kč
2014 456,- Kč
2013 456,- Kč
2012 500,- Kč
2011 480,- Kč
2010 428,- Kč

 

Kde vyřídím?

 • přímo zde na portále
 • osobně v budově magistrátu

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602,

Chomutov, odbor ekonomiky, 2. patro, kancelář č. 229, č. 228

Telefon: 474 637 237, 253, 257

E-mail: odpady@chomutov.cz

 

Další informace:

Více informací na stránkách města ZDE

Klikněte ZDE na odkaz Průvodce životními událostmi MV


Formuláře žádostí

Registrace poplatku za KO - platba přes SIPO
Žádost o vrácení přeplatku poplatku za KO
Registrace k poplatku za KO - nemovitost bez trvale hlášené osoby
Registrace k poplatku za KO - cizí státní příslušník
Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu
Registrace doplňkových údajů pro vyrozumívání v poplatkovém řízení
Žádost o povolení splátek a posečkání
Žádost o prominutí poplatku za KO - řádné denní studium na SŠ, VOŠ nebo VŠ
Žádost o prominutí poplatku za KO - odpad z nemovité věci
Žádost o prominutí poplatku za KO - držitel ZTP-P
Registrace poplatku za KO - společný plátce
Žádost o prominutí poplatku za KO - dlouhodobý pobyt v zahraničí

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...