Potřebuji vyřídit

Poplatek za komunální odpady

Obecné informace:

 • registrace k poplatku do 15 dní od přistěhování, narození,
 • odhlášení z poplatku do 15 dní ode dne, kdy došlo ke změně rozhodné pro stanovení poplatku – odstěhování poplatníka (zajišťuje obec, do které se stěhujete), oznámení úmrtí poplatníka (zajišťuje rodina),
 • nárokování úlevy či osvobození – do 15 dní ode dne vzniku nároku.

Co s sebou potřebuji:

Přihlášení:

 • občanský průkaz
 • registrační list k poplatku (dostupný zde nebo na místě)
 • volitelně: doklad o přidelení SIPO

Odhlášení:

 • občanský průkaz (osoby, která změnu odhlašuje)

Úlevy a osvobození:

 • pro rok 2023 jsou od poplatku osvobozené děti 0 až 3 roky a senioři 75+, dále dítě ve věku 4 – 15 let má 50% slevu z poplatku
 • občanský průkaz
 • doklad prokazující nárok na poskytnutí slevy (např. průkaz ZTP/P, rozhodnutí soudu o umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, potvrzení o studiu)

Kolik za to zaplatím?

Roční místní poplatek:

 • od roku 2013 je zákonem stanovená max. sazba 1 200 Kč za osobu a rok,
 • výši poplatku stanovuje zastupitelstvo města na každý kalendářní rok podle skutečných nákladů obce na odpadové hospodářství,
 • sazba pro aktuální rok je zveřejněna v dokumentech odboru ekonomiky.
rok sazba poplatku za 1 osobu
a kalendářní rok
2022 a 2023 800,- Kč
2021 600,- Kč
2020 500,- Kč
2019 500,- Kč
2018 poplatek zrušen, náklady plně hradilo město
2017 250,- Kč
2016 250,- Kč
2015 250,- Kč
2014 456,- Kč
2013 456,- Kč
2012 500,- Kč
2011 480,- Kč
2010 428,- Kč

 

Kde vyřídím?

 • přímo zde na portále
 • osobně v budově magistrátu

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602,

Chomutov, odbor ekonomiky, 2. patro

Telefon: 474 637 237, 253, 257

E-mail: odpady@chomutov.cz

 

Další informace:

Více informací na stránkách města ZDE

Klikněte ZDE na odkaz Průvodce životními událostmi MV


Formuláře žádostí

Registrace poplatku za KO - platba přes SIPO
Žádost o prominutí poplatku za KO - dlouhodobý pobyt v zahraničí
Žádost o prominutí poplatku za KO - řádné denní studium na SŠ, VOŠ nebo VŠ
Žádost o prominutí poplatku za KO - odpad z nemovité věci
Žádost o prominutí poplatku za KO - držitel ZTP-P
Žádost o vrácení přeplatku poplatku za KO
Registrace k poplatku za KO - nemovitost bez trvale hlášené osoby
Registrace k poplatku za KO - cizí státní příslušník
Registrace doplňkových údajů pro vyrozumívání v poplatkovém řízení
Registrace poplatku za KO - společný plátce

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...