Potřebuji vyřídit

Matrika

Obecné informace:

  • Vydání prvopisu rodného listu – matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo.
  • Vydání prvopisu oddacího listu – matriční úřad, v jehož správním obvodu bylo uzavřeno manželství.
  • Vydání prvopisu úmrtního listu - matriční úřad, v jehož správním obvodu nastalo úmrtí.
  • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - matriční úřad, v jehož správním obvodu má žadatel trvalý pobyt.
  • Vydání druhopisů dokladů - rodného, oddacího, úmrtního listu - matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k matriční události.

Kolik za to zaplatím?

  • Bez správního poplatku - vydání prvopisů matričních dokladů
  • 100 Kč - vydání druhopisů matričních dokladů
  • 500 Kč - vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  

Kde vyřídím?

  • osobně v budově magistrátu
  • případně dalšími způsoby – prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky apod.

Upozornění: Každá žádost a matriční událost vyžadují individuální posouzení a přístup matrikářky. Proto Vám doporučujeme, abyste se na nás (pro bližší informace) nejdříve obrátili prostřednictvím telefonického spojení, případně e-mailu.

Kontaktní údaje:

Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 02 Chomutov

oddělení správních činností - matrika

Telefon: 474 637 117 až 120

E-mail: matrika@chomutov.cz

 

Další informace:

Více informací na stránkách města ZDE

Klikněte ZDE na odkaz Průvodce životními událostmi MV

Dodatečné informace o matričních úřadech naleznete ZDE

 

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...