Potřebuji vyřídit

Silniční správní úřad

Obecné informace:

 • Povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací
 • Stanovení přechodné změny dopravního značení v rámci zvláštního užívání silnic a místních komunikací
 • Povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
 • Povolení umístění sítí v silničním pozemku
 • Povolení pořádání sportovních, kulturních atd. akcí
 • Připojení nemovitosti k pozemní komunikaci
 • Povolení parkovacích stání pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Kolik za to zaplatím?

 • Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a silnice na dobu platnosti:
  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
  • Delší než 6 měsíců 1000 Kč
 • Vydání dodatečného povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a silnice po opravě havárie a parkovací stání pro ZTP:
  • Bez poplatku
 • Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci:
  • 500,-
 • Uložení inženýrských sítí pro silnice a místní komunikace:
  • 1000,-

Kde vyřídím?

 • osobně v budově magistrátu (Husovo nám.)

Kontakty?

Roman Hanka 
dodatečného povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a silnice po opravě havárie, kancelář č. 19B
Telefon: 474 637 924
 
Ing. Tereza Strejcová
zvláštní užívání místních komunikací z důvodu umístění reklamních stojanů, předzahrádek, lešení, kontejnerového stání, skládání materiálu, zábory pro stavební práce na objektech, vysokozdvižné plošiny, autojeřáby, uzavírky a přechodná změna dopravního značení pro zvláštní užívání, kancelář č. 19B
Telefon: 474 637 959
 
Bc. Hana Suchánková
zvláštní užívání místních komunikací a uzavírky z důvodu stavebních prací v tělese pozemní komunikace – překopy, výkopy a další stavební zásahy, zvláštní užívání místní komunikace z důvodu umístění inženýrské sítě do tělesa pozemní komunikace, kancelář č. 220
Telefon: 474 637 970
 
Mgr. Roman Bilák
umisťování sítí, zábory pro stavební práce – výkopové práce pro silnice, uzavírky, přechodná změna dopravního značení pro zvláštní užívání silnic, připojování pozemních komunikací, kancelář č. 20
Telefon: 474 637 923
 
Bc. Radek Vimr, DiS. 
parkovací stání pro držitele ZTP/P, reklamní a prodejní stánky, povolování společensko-kulturních akcí, přechodná změna dopravního značení pro zvláštní užívání, kancelář č. 20
Telefon: 474 637 975

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...